Silkeborgcom's Blog


Thorsø – en sø med mange spændende historier
15/01/2016, 14:24
Filed under: Attraktioner, Silkeborg

4

En gammel middelalderborg bygget på pæle ude midt i søen – og en skihopbakke, hvor der er afholdt internationale skihopstævner. Thorsø ved Silkeborg – og området omkring den – rummer flere spændende historier.

Søens oprindelige navn, ”Wirklang”, antyder, at der måske kunne være noget interessant her. Wirklang betyder den lange sø ved et forsvarsanlæg (et ”virke” ligesom i ”Dannevirke”).
Man har bare ikke vidst, hvor forsvarsanlægget lå, før et par amatørarkæologer i 1994 og 1995, under dykninger i den østlige ende af søen ved søbadet her, fandt en hel række egestolper, der var rammet ned i søbunden.

Senere opmålinger på stedet viste, at der sandsynligvis har været opført en bygning på 5,5 x 5,5 m. bygget på pæle og med en bro, der førte ind til land. Egepælene blev fældet i 1333, viste dendrokronologiske undersøgelser – og det passer meget godt med en teori om, at bygningen kan være brug som tilflugtssted i en urolig periode fra 1332 til 1340. Her var Danmark uden konge og den berygtede Grev Gert – ”Den Kullede Greve”, der senere fik hugget hovedet af af Niels Ebbesen – og hans tropper hærgede i området.

Man har ikke nogen skriftlige kilder, der fortæller om forsvarsværket. Så ud over et lerkar og en bronze-jydepotte, der blev fundet på søbunden, er egepælene det eneste vidnesbyrd vi har om borgen i søen.

3

Søens navn ”Winklang” blev i øvrigt senere adopteret af landsbyen, der voksede op ved søen og blev til ”Virklund”.
Det nuværende navn ”Thorsø” stammer ganske givet fra det gamle danske ord ”toe”, der betyder ”vaske”. Så ”Toesø” – eller Thorsø, som den senere kom til at hedde, er altså stedet, hvor Virklund-borgerne tog hen for at vaske.

Området omkring Thorsø har senere – meget senere – dannet ramme om væsentligt mindre krigeriske og mere muntre begivenheder.
I slutningen af 1940’erne var bakkerne syd for byen nemlig et dansk skisportscentrum.
På Duedalsbjerg, der skråner stejlt ned mod søen, blev der anlagt dels en styrtløbsløjpe, og dels – lidt mere spektakulært, et skihop.
Skihoppet var arkitekttegnet. Der var først et fald på 20 meter ned til afsættet, der var bygget af træ. Herefter kom et fald på yderligere 20 meter og til sidst et afkørselsområde, hvor hopperne kunne nå at tage farten af. Og det skulle de også helst, for selve skihoppet lå et stykke oppe på en bjergside, så hvis ikke skihopperne fik bremset, risikerede de at ryge ud over en kant og videre ned af bjerget.

100_0092

Hoppet stod færdigt til brug i marts 1944, men selv om skiføret i 1945 var godt, havde man ikke mod på at tage det i brug. Først den 3. marts 1946 blev skihoppet ved Silkeborg officielt indviet ved et stævne, hvor nordmanden Øjvind Skjaggestad præsterede et hop på ikke mindre end 24,60 meter. Det længste hop der er foretaget på skihopbakken var på 29,5 meter.

Skihoppet lagde i de følgende vintre sne til flere store stævner, der trak tusindvis af tilskuere, der skulle ud og opleve den halsbrækkende sport. Således måtte Horsens-Bryrup-Silkeborg jernbanen i forbindelse med et stævne i 1948 ligefrem indsætte særtog mellem Silkeborg og Virklund for at fragte de mange skisports-tilskuere frem og tilbage – og den lokale bager havde rivende afsætning på varme boller.

100_0093

Skihoppet blev opgivet i 1955, og selve afsættet, der var bygget af træ blev pillet ned. Herefter fik skihopbakken desværre lov til at gro til. Men i dag er den gamle bakke heldigvis ryddet for træer, så man kan danne sig et tydeligt indtryk af hvor den forløb. Og det kan absolut anbefales at klatre op på toppen, og stå der og kigge ned og forestille sig hvilke tanker der gik igennem hovedet på de modige skihoppere lige før de kastede sig i ned i afgrunden for øjnene af flere tusinde tilskuere.

Reklamer