Silkeborgcom's Blog


Sådan fik Silkeborg sit navn
17/09/2013, 11:29
Filed under: Silkeborg

Silkeborg3

Hvorfor kom Silkeborg til at hedde – Silkeborg ? Har det måske noget at gøre med silke-stoffer – og hvordan er de blevet sat i forbindelse med den midtjyske by – hvis det altså er sådan, det hænger sammen ?

Der er den gode forklaring – og så er der den rigtige.

Den gode forklaring handler om den agtværdige Århus-bisp – bisp Peder. Han havde besluttet at bygge en borg et sted i Midtjylland, men kunne ikke blive enig med sig selv om præcist, hvor den skulle ligge. En dag, da han var ude og sejle på Silkeborg Langsø blæste det op, og vinden tog hans høje silke-bispehue og blæste den i vandet. Peder så det som et tegn fra oven og besluttede, at der hvor silkehuen drev i land, ville han bygge borgen og kalde den ”Silke-borg”.

Unægtelig en meget underholdende historie – men den er desværre ikke sand. Vi ved fra skriftlige kilder, at Århus-bisperne fik foræret den allerede eksisterende borg i 1414. Desuden har dendrokronologiske undersøgelser – dvs. undersøgelser af åreringe på rester af træ – dokumenteret, at den første borg på stedet blev bygget i 1385. Så det var altså ikke Bisp Peder, der var bygmesteren. Det var derimod en lokal adelsmand, Erik Mus.

Silkeborg4

Faktisk er den rigtige forklaring knapt så fantasifuld. Sandsynligvis er ”silke” afledt af det nordiske ord ”selja”, der betyder noget i retning af ”stillestående vand”. Så ”Silkeborg” er altså, ifølge denne forklaring, ”borgen ved det stillestående vand”, hvilket passer meget godt med, at den lå ud til Silkeborg Langsø.

Uanset hvilken forklaring man vælger, så har byen Silkeborg fået sit navn fra borgen.

Men modsat mange andre steder, så voksede der ikke en by op omkring borgen. Faktisk lå den forholdsvist øde, med få omgivne bygninger, indtil den blev raget ned i slutningen af 1600-tallet. Byggematerialer herfra blev i 1767 brugt til at opføre Silkeborg Hovedgård – en mindre herregård. Men også den lå ensomt, indtil papirfabrikant Michael Drewsen i 1844 besluttede at bygge en papirfabrik i området. Først da kom der gang i byvæksten, og byen Silkeborg blev officielt etableret i 1846, da den fik status som Kgl. Privilegeret Handelsplads.

(Illustrationerne til artiklen viser to billeder af maleren Carl Forup, der hænger i den tidl. byrådssal på Det Gl. Rådhus på Torvet i Silkeborg. Det ene viser sagnet om bisp Peder, hvis silke-bispehue blæser af i Silkeborg Langsø, det andet bispens indvielse af det nybyggede slot. Ingen af billederne er desværre historisk korrekte.)

Reklamer