Silkeborgcom's Blog


Prøv at lave papir til en pengeseddel
28/04/2013, 20:48
Filed under: Attraktioner, Silkeborg

Plovmand1

En gang blev alle ”plovmænd” trykt på specielt håndlavet papir fra Silkeborg. Du kan stadig se, hvor papiret blev lavet – og endda få lov til at prøve selv.

En plovmand var en dansk 500 kr.-seddel med et billede af en mand, der gik bag et par heste og pløjede. For at sikre slidstyrke – og ikke mindst for at gøre det svært at lave forfalskninger – skulle sedlerne trykkes på papir af en høj kvalitet. Så i over 50 år blev alle danske 500 kr.-sedler lavet på håndgjort papir fra Silkeborg Papirfabrik.

Nu er det mange år siden, at fabrikken lukkede, og produktionen af håndgjort papir blev indstillet. Men en del af de gamle fabrikslokaler er indrettet til museum, og her kan du både se – og selv prøve – at lave papir, som man gjorde det i gamle dage.

Plovmand2

Oprindeligt blev de danske pengesedler trykt på papir, der var produceret i Sverige. Men i begyndelsen af 1900-tallet ville Nationalbanken gerne have startet en dansk produktion. At det blev i Silkeborg var ikke tilfældigt.  Her havde man siden 1899 haft en omfattende produktion af håndlavet papir. Det var stærkere end det maskinproducerede og vanskeligere at forfalske – altså ideelt til pengesedler.

Papirmagerne måtte dog først prøve sig frem for at finde frem til den bedst egnede papirtype til formålet. F.eks. gav det i starten kroniske problemer, at papiret blev tørret i en tørremaskine, fordi det under tørringen slog sig. I stedet fandt man en metode, hvor papirarkene blev hængt op og tørrede ved lave temperaturer.

I 1906 var man så klar, og startede i første omgang en produktion af papir til islandske pengesedler. Og i 1910 fulgte så produktionen af papir til de danske sedler. Den foregik i en helt nyopført bygning på fabriksområdet, kaldet ”Seddelfabrikken”. Nationalbanken havde, bl.a. af sikkerhedshensyn, krævet, at produktionen skulle foregå i en særskilt bygning.

Seddelfabrikken1

Seddelfabrikken kan stadig ses, og den er bl.a. karakteristisk med sine smukke dekorationer med motiver fra de danske pengesedler.

Seddelfabrikken2

Selve produktionen af det håndgjorte papir foregik ved ”bøtter”, dvs. store kar med papirmasse. Til at begynde med arbejdede man i Seddelfabrikken ved fire bøtter, men det blev senere udvidet til otte. En kort overgang under besættelsen måtte man endnu tage yderligere 2 bøtter i brug for at efterkomme efterspørgslen.

Ved hver bøtte arbejdede der tre voksne papirmagere og to ungarbejdere. To af papirmagerne øste hver en gang i karret med papirformen. Herefter blev papirarket trykket af på et stykke filt af den 3. papirarbejder – kaldet ”gauskeren”. De 2 ungarbejdere sørgede så for at fjerne filten med papiret og stable det og køre det til tørring. Da produktionen var på sit højeste arbejdede der 40-50 mænd i øselokalet.

Hele arbejdet var i øvrigt omgivet af omfattende sikkerhedsforanstaltninger, og det var kun Seddelfabrikkens faste medarbejdere, der måtte komme her.

Produktionen af papir til de danske pengesedler fortsatte på Silkeborg Papirfabrik frem til 1958. Dog blev papiret til ”plovmændene”, altså 500 kr. sedler, fortsat produceres i Silkeborg frem til 1962.

Plovmand3

Omtalte ”plovmænd” havde i øvrigt en helt særlig tilknytning til Silkeborg. For det var nemlig en silkeborgenser, der stod model til manden, der går bag den hestetrukne plov.

500 kr. sedlen blev tegnet af maleren Gerhard Heilmann, der fandt motivet under et besøg hos sin farbror, der var landmand. Han havde en ung karl ansat på sin gård, den dengang 16-årige Ernst Boock, og han var i gang med pløjningen, da Hellmann var på besøg. Da maleren så det, skyndte han sig at lave en skitse af den unge mand under arbejdet.

Ernst Boock bosatte sig senere i Silkeborg, hvor man så kunne være stolte af at have et bysbarn, der var model til et af de mest kendte motiver i dansk kulturhistorie.

Papirmuseet

Skulle du være blevet fristet til selv at forsøge dig som papirmager, så er muligheden der på Papirmuseet Bikuben i Silkeborg, der er indrettet i en del af den tidligere Silkeborg Papirfabrik. Her kan du – under kyndig vejledning – selv prøve at lave et ark papir med vandmærker, efter samme princip, som de gamle papirmagere anvendte. Bagefter får du et lignende, tørt ark med hjem.

Men lad nu være med at falde for fristelsen til at lægge det i en fotokopimaskine og forsøge at lave dine egne 500 kr. sedler. Det er ulovligt – og nutidens seddelpapir er, trods alt, mere avanceret en den ellers fine kvalitet, som papirmagerne i Silkeborg i mange år producerede.

Reklamer