Silkeborgcom's Blog


Dynæs – her blev en kongedatter bortført
09/01/2013, 15:57
Filed under: Attraktioner, Silkeborg

2-2

Her udspillede der sig et frygteligt drama: En kongesøn bortførte en anden konges datter og stak af – en voldsom jagt på hesteryg gik ind og sluttede først, da den forfulgte, i et desperat forsøg på at undslippe over en å, druknede sammen med kongedatteren.

Sådan lyder i hvert fald det dramatiske sagn, der udspiller sig ved voldstedet Dynæs, der ligger ved Silkeborg Søernes bredder. Det er kun et sagn, men vi ved, at der i middelalderen lå en stærkt befæstet borg her – og du kan stadig se tydelige spor efter den.

1-2

Ude på Dynæs i Julsø, tæt ved landsbyen Laven, ligger der en 10 meter høj stejl borgbanke. Oppe på toppen af den har arkæologer ved udgravninger fundet rester af kampesten og tegl, der viser, at der har været byggeri – formentlig et stærkt befæstet tårn. Rundt om borgbanken, der er 60×68 meter stor, har der været en voldgrav med vand. Man har fundet rester af træ i voldgraven, der måske stammer fra en vindebro. På den smalle tange, der dengang forbandt næsset med land, har der ligeledes været en vold.

Og få hundrede meter nord for borgen, oppe på en høj 70 meter over søens overflade, har der ligget endnu et voldanlæg, ”Gammelkol”, der måske har fungeret som en fremskudt forsvarspost for Dynæs.

Alt i alt et imponerende forsvarsværk efter datidens forhold.

3-3

Voldstedet på Dynæs blev opført i en urolig periode i Danmarkshistorien mellem 1250 og 1350. Valdemar Sejr, der regerede indtil 1241, havde været en stærk konge, men da han døde, opstod der splittelse i riget – store landområder blev simpelthen pantsat og der var megen intern uro. Rundt om i landet etablerede lokale herremænd – eller ”konger”, som de omtales i de mundtligt overleverede fortællinger – derfor borge, hvortil de kunne søge tilflugt og forsvare sig fra, hvis der blev brug for det.

Dynes ligger strategisk godt – dels ligger voldstedet på et næs ude i Julsø, omgivet af vand på 3 sider og kun med adgang fra land ad en smal tange. Og dels gav beliggenheden også mulighed for at kontrollere sejladsen på søen og en del af Gudenåen, der løber igennem Julsø.

4

Dynæs dukker første gang op i de historiske kilder i 1360. På det tidspunkt er den ejet af kong Valdemar Atterdag. Han overdrager den til en af sine betroede folk. Dynæs skifter ejer nogen gange og overgår i 1435 til bispen i Århus. I forbindelse med reformationen i 1536 går den tilbage til kongen. Dynæs mister efterhånden sin betydning – og tårnet på borgbanken bliver formentlig revet ned og byggematerialer herfra bliver så brugt til at bygge tårnet på den nærliggende Linå Kirke.

Vi ved ikke, hvem der ejede Dynæs før 1360. Men det er sandsynligvis opført af en lokal herremand – i et sagn omtales han som ”Kong Lave”. Ifølge sagnet havde han en smuk datter, Ingrella. Hun var faldet for nabo-kongens ( – eller herremandens) søn, Thorbjørn. Dynæs-kongen var imidlertid imod sådan et parti, så han forbød sin datter at få sin udkårne. Men en mørk (- og sikkert stormfuld (!)) nat kom Thorbjørn til Dynæs og hentede Ingrella. De to stak af til hest, men flugten blev opdaget, og Kong Lave satte efter dem sammen med sine mænd. De indhentede parret mellem det nuværende Sejs og Silkeborg ved et sted, der herefter kom til at hedde Nå-ege. Thorbjørn og Ingrella forsøgte i desperation at undslippe over Remstrup Å. Men deres hest fik et ben i stigbøjlen og det endte med, at både hesten og kæresteparret druknede. Stedet, hvor det skete, hedder nu Kongsdyb. Umiddelbart i nærheden flød Thorbjørns hat i land. Det sted er nu kendt som Hattenæs. Ifølge sagnet døde Kong Lave senere i kamp med Thorbjørns far, der kom til Dynæs for at hævne sin søns død.

Dynæs har også fået en lille plads i historien i nyere tid. Digteren Johan Skjoldborg boede her fra 1907-14 og arrangerede i 1912-14 store folkemøder her med prominente talere, bl.a. Martin Andersen Nexø. Møderne trak omkring 20.000 deltagere.

5

Dynæs er i dag fredet og der er offentlig adgang både hertil og til den nærliggende Gammelkol, hvor man stadig tydeligt kan se et kvadratisk voldanlæg.

Det hele ser i dag stille og fredeligt ud. Men Dynes har altså en gang dannet ramme om flere store dramaer – hvis vi skal tro sagnet —

Dynaes2

Reklamer