Silkeborgcom's Blog


På cykel tværs gennem Østjylland – uden at møde en bil
27/07/2012, 10:53
Filed under: Silkeborg

Tag på en cykeltur tværs gennem hele Østjylland uden at møde en eneste bil – næsten, i hvert fald.

Nu kan du nemlig cykle på cykelsti hele vejen fra Silkeborg til Randers. Strækningen er blevet komplet efter indvielsen af en ny cykelbro over Nørreå ved Randers. Første del af turen går på den tidligere Silkeborg-Langå-jernbane. Herefter fortsætter du på bl.a. den gamle træksti langs Gudenåen ind til Randers.

Ruten starter i Silkeborg, hvor du kører over en af de to fredede jernbanebroer over Gudenåen.

Jernbanen mellem Silkeborg og Langå var oprindeligt en del af den såkaldte ”Skæve Bane”, der gik tværs ned igennem Jylland fra Randers i nordøst til Esbjerg i sydvest. Banen blev i sin tid anlagt for at fremme landbrugseksporten. Bacon kunne på den måde køres direkte fra de østjyske slagterier ned til havnen i Esbjerg, hvor den blev udskibet til England, der – dengang som nu – var stor-aftager af danske landbrugsvarer. Den Skæve Bane blev nedlagt i 1971 og omdannet til natursti. Den er asfalteret hele vejen til Laurbjerg og er derfor glimrende at cykle på.

Strækningen løber på sin første del fra Silkeborg gennem den smukke fredede Gudenådal . At området rummer stor naturskønhed bevidnes bl.a. af det faktum, at en kommende motorvej mellem Silkeborg og Århus bliver ledt helt uden om ådalen. Egentlig ville den korteste og mest logiske linieføring have ført motorvejen på en bro tværs over dalen. Men massiv modstand fra naturelskere fik standset projektet, så vejen nu får et andet forløb.

Cykelstien drejer af fra Gudenådalen og fortsætter ind ad Gjern Ådal op til den gamle stationsby Gjern, hvor man endnu kan se de motiver, som maleren Erik Raadal i 1930’erne og 40’erne forevigede omkring stationen i Gjern.

Videre går det, gennem det østjyske landbrugsland, nord på op til Thorsø, et tidligere jernbane-knudepunkt, endestation for Århus-Hammel-Thorsø-jernbanen.

Stien på den gamle jernbane fortsætter til Laurbjerg, hvorfra den går parallelt med Den Jyske Længdebane op til Langå.

På det sidste stykke til Randers cykler du på lange stræk med udsigt til Gudenåen – på en del af vejen følger ruten ligefrem den gamle træksti, hvor pramdragere i 1800-tallet trak tungt lastede pramme op ad Gudenåen på vej fra Randers til Silkeborg.

Og herfra kan du cykle ad stien lige ind til havnen i Randers.

Reklamer