Silkeborgcom's Blog


Slåensø – en af Danmarks reneste søer
31/05/2012, 15:54
Filed under: Silkeborg

Det er en af Danmarks reneste søer – den er så ren, at du bogstavelig talt kan drikke af den. Og det er også en af de smukkest beliggende.

Slåensø ligger i de store skovområder syd for Silkeborg – helt inde i skoven – men dog ikke mere isoleret, end du kan nå NÆSTEN derud med både bil og båd – men du bliver nødt til at gå det sidste stykke.

Der er ikke nogen bebyggelse eller noget landbrug i nærheden af søen. Det betyder, at der heller ikke er nogen forureningskilder. Og da søen får sit vand fra kilder i bunden, er den fyldt op med det reneste drikkevand.

Slåensø er et ydet udflugtsmål. Om sommeren kan du sejle hertil fra Silkeborg med Hjejlebådene. De lægger til her på deres rutefart til Himmelbjerget. Hvis du har lyst, kan du fortsætte til fods de ca. 4 km. til Himmelbjerget og bestige det, før du tager båden herfra hjem til Silkeborg igen.

Men du kan naturligvis også vælge bare at tage en tur rundt om Slåensø. Undervejs kan du klatre op til udsigtspunktet Kongestolen, der ligger lige ved søen. Her er der en flot udsigt over Slåensø og den nærliggende Borresø.

Slåensø ligger tæt på de øvrige Silkeborg Søer – men der er stor niveauforskel.  Faktisk ligger søens vandspejl 4 meter over de øvrige søer. En del af højdeforskellen skyldes at Slåensø er stemmet op. Vandkraften har således tidligere været brugt til at drive et savværk. En gang lå der en restaurant ved søen, men den brændte i 1951 og blev ikke siden genopført.

Tæt ved Slåensø ligger Ryttermose. Den har sit navn efter en drabelig historie: Under svenskekrigene i 1600-tallet kom en deling svenske ryttersoldater forbi og spurgte om vej.  Ifølge overleveringen ledte de lokale beboere dem ud i mosen, hvor de alle druknede. Oprindeligt troede man, at det var en skrøne – indtil man i 1958 fandt en svensk ryttersabel i mosen. Den kan nu ses på Them Fortidssamling.

I skoven lige umiddelbart sydvest for søen gror Danmarks højeste træ. Det er en Douglas-gran, der er over 50 m. høj. Tidligere blev der udskibet store mængder tømmer fra området. Ud til Borresø minder stednavne som Prinsens Ladeplads og Foldbækkær Ladeplads om, at her blev de store kævler lastet om bord på pramme og sejlet ind til Silkeborg. Her blev de omladet og sejlet op ad Gudenåen op til Randers og videre ud til resten af landet.

Du kan komme med på en spændende dykkertur i Slåensøs rene vand her: http://www.youtube.com/watch?v=ayYEou1S7Vc

Reklamer


Sejl ad en hemmelig kanal ind midt i skoven ved Silkeborg
17/05/2012, 19:37
Filed under: Silkeborg

Hvis du kigger rigtig godt efter, når du er ude at sejle i kano på Silkeborg Søerne, så kan du finde en “hemmelig” kanal.  Den er ikke særlig bred, og træerne vokser ud over den, så grene og blade næsten udgør et “tag”. Men der er lige plads til, at du kan sejle igennem med din kano, og herfra sejler du ud i den smukkeste sø, der ligger inde midt i skoven.

Søen hedder Avnsø, men kaldes i daglig tale “Brillerne”, fordi den faktisk minder lidt om et par gammeldags briller. Sejler du ned i bunden af det ene “brilleglas”, kan du gå i land og sammen med dine venner tilberede en herlig frokost eller middag over en støbejerns-grill, som Skovvæsnet har sat op, specielt til vandrere og kano-farere.

Det er bare en af de mange spændende muligheder du har, når du sejler i kano på søerne syd for Silkeborg. Der er rigtig mange steder du kan gå i land og føle dig lidt som Robinson Crusoe – alene på en øde ø eller en smuk skovstrækning, hvor der kun er dig og dine venner – og ikke andre.

Den smalle “hemmelige” kanal ind til Avnsø blev gravet i 1862-63 på initiativ af den daværende skovrider C. C. Klüver. Den kaldes i dag derfor for “Klüwers Kanal”.

Klüver kunne godt allerede den gang se, at det ville være spændende at kunne sejle helt ind i skoven. Så han satte arbejdet med at grave en kanal i gang – at spørge om lov hos sine foresatte. Det måtte han senere indkassere en irettesættelse for. Klüver forsvarede sig dog med, at kanalen også kunne bruges til at udskibe tømmer fra de store skove syd for Silkeborg. Herfra blev der nemlig sejlet tømmer i stor stil ind til Silkeborg på store fladbundede pramme, såkaldte “kåge”. Her blev det så omladet og sejlet op ad Gudenåen til Randers havn og herfra videre ud i landet.

Men selvom det sikkert OGSÅ var rigtig nok, det der med tømmeret, så var det nok mest turister, der havde glæde af kanalen. Og det er det også i dag, hvor de mange kanoturister, der sejler op ad Gudenåen – eller måske bare lejer en kano for nogen timer i Silkeborg – kan sejle ind gennem den hemmelige kanal og glæde sig over skovens skønhed.