Silkeborgcom's Blog


Slag om Danmark skulle ledes fra Silkeborg
25/11/2011, 13:05
Filed under: Attraktioner, Silkeborg

Hvis De Allierede havde valgt at gå i land på den jyske vestkyst i 1944 i stedet for i Normandiet, så ville slaget være blevet ledet fra Silkeborg.
Her var nemlig overkommandoen for den tyske militære værnemagt placeret. I dag kan du stadig finde mange synlige spor i landskabet efter den dramatiske periode i Danmarkshistorien.

Silkeborg Bad var fra november 1943 til krigens slutning residens for først den berygtede general von Hanneken og siden hans afløser general Lindemann. De lod området udbygge med omkring 40 betonanlæg, heraf flere store bunkere. En del af dem er der stadig er adgang til i dag.

Tysk militær rykkede allerede ind på Badet i foråret 1943, hvor stedet blev hovedkvarter for generalstaben for den tyske 416. Infanteri Division. Men med dens stadigt voksende risiko for en allieret invasion, blev det besluttet at flytte hele det tyske militære hovedkvarter fra København til Silkeborg. Byen lå strategisk godt placeret ikke særlig langt fra den jyske vestkyst, hvor en invasion kunne finde sted, men alligevel tilpas tilbagetrukket til, at generalstaben i forholdsvis sikkerhed kunne lede den tyske modstand mod invasionsstykerne.

Det er klart, at den overordentligt store betydning som Silkeborg Bad på den måde fik, betød at området blev udbygget med alle tænkelige faciliteter, der var nødvendige for at kunne kommunikere med den øverste tyske militære ledelse – det vil sige Hitler, og hans generaler – under en krigssituation. Desuden skulle området naturligvis kunne forsvares, ligesom den militære stab her skulle beskyttes mod luftangreb.

Der blev derfor opført kommunikationsbunkere, radiobunkere, en kommandobunker og en stribe mandskabsbunkere. En af de sidstnævnte er nu blevet indrettet til museum.

I ”Silkeborg Bunkermuseum” kan du få et levende indblik i, hvilke forhold de tyske soldater måtte leve under, hvis de blev angrebet. Desuden viser museet en udstilling om badets spændende historie under 2. verdenskrig. F.eks. da man fik besøg af den verdensberømte general Rommel, der i 1944 var på besøg i Danmark for at inspicere forsvarsværkerne langs den jyske vestkyst.

 
Læs mere her: www.silkeborgbunkermuseum.dk

(Foto: TurismeSilkeborg, Otto)

Reklamer


Krabbes Grønne Ring – et levende mindesmærke over en ihærdig mand
11/11/2011, 15:38
Filed under: Attraktioner

2 unge mennesker, der i fuldskab havde brækket nogen nyplantede træer i et grønt område, fik valget imellem enten at få en bøde – og hermed en plet på straffeattesten – eller indbetale et beløb til den private plantningsforening, der stod bag plantningen af træerne.

En sådan straf ville næppe have været accepteret i dag – og det blev den da sådan set heller ikke dengang, omkring år 1900, da den blev idømt af herredsfogeden i Kjellerup, Christopher Krabbe. Han fik nemlig en tjenestelig påtale for sin lidt usædvanlige domfældelse.

Men beplantningen, der var blevet ødelagt, lå Krabbe meget på sinde. Det var nemlig hans fortjeneste, at Kjellerup, som et af de første steder i landet, tænkte rekreative områder ind i byplanlægningen.

IMG_0598

Christopher Krabbe var en meget aktiv mand. Han var medlem af Folketinget i 35 år, allerede som 37-årig blev han Tingets yngste formand og han var forsvarsminister i 1909-10. Men især Kjellerup nød godt af hans virkelyst: Han var med til at sørge for at byen fik en teknisk skole, en håndværker- og borgerforening, et moderne tinghus og et amtssygehus. Desuden arbejdede han hårdt for at få ført en jernbane til Kjellerup.

Og så var der jo det rekreative område.
For naturligvis burde en driftig by som Kjellerup også have et attraktivt grønt område, mente Krabbe.
Derfor blev dalen nordvest for Kjellerup, på Krabbes initiativ, skænket til ”Foreningen for Plantning ved Kjellerup og Regulering af Byens Bebyggelse”, der forestod tilplantningen af området.

Og det var til denne forening, at de 2 unge mænd, der i fuldskab havde knækket nogle træer, valgte at indbetale et beløb – frem for at få en bøde.

IMG_0594

I dag er ”Krabbes Grønne Ring” et spændende naturområde, der strækker sig rundt om en stor del af Kjellerup. Og det står som et levende mindesmærke over en driftig mand, der var med til at udvikle Kjellerup til et rigtigt godt sted at bo.