Silkeborgcom's Blog


Sluse gør livet nemt for kanoturister i Silkeborg
27/04/2011, 12:17
Filed under: Attraktioner, Silkeborg

Hundredvis af Gudenå-kanoturister passerer hver sommer Silkeborg let og smertefrit uden at skulle bekymre sig om at slæbe en tung kano over opstemningen ved Papirfabrikken.
I dag sørger en kammersluse nemlig for at sejlende kan blive siddende i kanoen eller båden under passagen.

Men sådan har det ikke altid været.

Da Hjejlen i 1861 kom sejlende op ad Gudenåen, efter at være blevet bygget i København, skulle dampskibet passere opstemningen for at komme over i havnen i Silkeborg. Og der var ikke nogen kran på det tidspunkt, der var stor nok til at kunne løfte skibet. Sagen blev klaret ved at lægge ruller ud, og så udkommandere en stor styrke af papirarbejdere fra den nærliggende Papirfabrik, der, ved hjælp af rå muskelkraft, fik trukket det tonstunge skib over.

Nu var det heldigvis ikke hverdagskost på det tidspunkt, at der var behov for at få hele skibe fragtet over opstemningen. Men til gengæld var det et reelt problem med de store mængder gods, der skulle fragtes op og ned ad åen, og som skulle forbi Silkeborg.
Dels blev der fragtet store mængder træ fra skovene langs med Silkeborg Søerne på store pramme op ad Gudenåen, og dels skulle også en del af det gods, der blev fragtet fra Randers og til Silkeborg ad åen, videre syd på.
Problemet blev klaret i første omgang ved at grave en kanal, der gik fra nedenfor opstemningen og så hen parallelt med Silkeborg havn, der lå ovenfor. Herefter kunne tømmer og andet gods nemt omlades fra en pram i havnen til en anden i kanalen nedenfor – eller omvendt.

Pramfartens betydning aftog i slutningen af 1800-tallet efter at jernbanen var kommet til Silkeborg. Så det var ikke af den grund at byrådet i 1919 besluttede at bygge en kammersluse, der kunne sluse fartøjet igennem opstemningen. Faktisk var det ret betegnende, at forslaget om at bygge en sluse bl.a. kom fra Silkeborg Turistforening. For allerede på det tidspunkt stod det klar, at bådture på Gudenåen og Silkeborg Søerne var noget, der kunne trække turister til området.

Den nye kammersluse stod færdig året efter i 1920. Og det var – og er – faktisk en af de meget få af slagsen i Danmark.
Det er begrænset, hvor store både, der kan komme igennem: De må max. være 13 m. lange, 4 m. brede og 2,3 m. høje.
Til at begynde med blev der arrangeret motorbådsture med passagerer fra Silkeborg Havn og til søerne nord for sluse. Men i dag benyttes slusen næsten udelukkende til kanoer og mindre robåde. Til gengæld er kanotrafikken især i sommermånederne temmelig massiv med mange gennemslusninger hver dag, der ofte bliver overværet af et interesseret publikum. Så på den måde er slusen blevet en turistattraktion i sig selv.

Reklamer


En wellness-oplevelse i historiske omgivelser
19/04/2011, 13:45
Filed under: Attraktioner, Silkeborg

Man føler sig fuldstændigt sat tilbage i tiden, når man ligger og flyder behageligt rundt i et varmt urtebad på Badeanstalten i Silkeborg.

Silkeborg er den eneste købstad i Danmark der stadig har en klassisk badeanstalt i drift, i dens oprindelige skikkelse både udvendigt og indvendigt. Det giver mulighed for en wellness-oplevelse i historiske omgivelser – uanset om man foretrækker et velduftende urtebad, et hed dampbad eller måske hellere vil nedsænke sit legeme i et kølende mudderbad.

Det historiske gennemsyrer bygningen:
Badeanstalten åbnede i 1920 og blev etableret i samme bygning, der husede det lokale bibliotek og museum. Silkeborg Kommune ville nemlig – helt i tidens ånd – give
befolkningen uddannelse og oplysning (bibliotek), kultur (museum), og renhed (badeanstalt). Eller med andre ord, give borgerne en sund sjæl i et sundt ( – og meget rent !) legeme.

Badeanstalten har lige fra starten haft to målgrupper: De der kom der for fornøjelsens skyld og de der kom for at blive rene. Derfor blev der indrettet to afdelinger: En
luksusafdeling og en folkeafdeling.
Luksusafdelingen havde bruse- og cirkeldouche, koldtvandskar, afsæbningsbriks, russisk bad og tempereret og meget varmt romersk bad.
Folkeafdelingen bød kun på familiebad, finsk badestue og brusebade.
Bademesteren betjente bruseren i den fine afdeling, mens publikum selv måtte regulere brusevandet i folkeafdelingen.

Wellness-aspektet begyndte allerede at slå igennem i 1920’erne. Luksusafdelingen fik også en funktion som ”medicinsk afdeling”, og sygekassen henviste patienter til både bade og massage her. Og der var stor søgning: I 1945 var der således tre måneders ventetid for henviste patienter.
 
 Når du besøger Badeanstalten i dag vil du finde den nøjagtig, som den så ud i 1920, med dampbadet, de store badekar, omklædningsrummene osv. Og der er stadig en fin afdeling, der tilbyder forskellige former for wellness-behandling og en mere folkelig, hvor man kan blive ren. I dag har næsten alle naturligvis bad i deres bolig, men mange kommer stadig enten for at få et herligt karbad eller for at hygge sig sammen med andre med først et varmt dampbad og så en kølig øl bagefter.

Badeanstalten har en støtteforening, ”Badeanstaltens Venner”, der arbejder for bevarelse af det historiske sted. Og på trods af at spareivrige politikere flere gange har haft kig på stedet i forbindelse med kommunale nedskæringsrunder, så har Badeanstalten overlevet indtil i dag, bl.a. takket være den stigende interesse for wellness og det at pleje sin krop i behagelige omgivelser.

Læs mere her: www.badeanstalten.silkeborgkommune.dkSilkeborg – et paradis for fugleelskere
05/04/2011, 13:50
Filed under: Attraktioner, Silkeborg

Silkeborg-området er lidt af et paradis for fugle-interesserede. Her kan man, foruden en stor bestand af de mere almindelige fugle i Danmark, også være heldig at se usædvanlige arter. F.eks. havørne. Og for de, der ikke har tålmodighed til at tilbringe mange timer ude i naturen med en kikkert, er der også en mulighed for at se sjældne fuglearter.

Ved en sø i de store skovområder syd for Silkeborg har et havørnepar har slået sig ned og har bygget rede. Og de føler sig åbenbart rigtig godt tilpas i det midtjyske. For de er begyndt at yngle. Sidste år udrugede parret to havørneunger. Og det er faktisk første gang i 125 år, at det er sket i Silkeborg-området. Ørneungerne var flyvefærdige i løbet af sommeren, og omkring november var de blevet så store, at de kunne klare sig selv. En af dem var øjensynlig på besøg i ”barndomshjemmet” i løbet af februar, for her iagtog ornitologer en ung-ørn ved reden.
Faktisk holder endnu et havørnepar til i skovene ved Silkeborg. Men de har, så vidt vides endnu ikke ynglet.

I øvrigt er bestanden af danske ørne i de sidste 15 år bare blevet større og større. I alt har man i den forgangne vinter talt 300 overvintrende havørne.
Årsagen til at der er så mange overvintrende ørne skal nok findes i den hårde vinter, der har presset havørne fra Skandinavien længere sydpå, men samtidig er antallet af ynglepar herhjemme også forøget.
I alt han man registrerede man sidste år 37 ynglepar – heraf altså bl.a. parret ved Silkeborg.

Tidligere var havørne ret almindelige ved Silkeborg Søerne. På Skoletorvet i Silkeborg står ligefrem et springvand med en ørn, der slår ned i en fisk. Ørnespringvandet, som det hedder, blev opstillet i 1931 på Skoletorvet i Silkeborg og er udført af kunstneren Hugo Liisberg.
Det er inspireret af en historie, som forfatteren H.C. Andersen fik fortalt af en hestvogns-kudsk under en køretur, som digteren var på under et af sine besøg i Silkeborg.

I sin dagbog 4. juni 1850 skriver han: “Kudsken fortalte om en stor Gjede, der var fanget i Nat paa Silkeborg og havde Skelettet af en Ørn paa sin Ryg; Ørnen havde engang slaaet ned, Kløerne borer sig fast i Kjødet og ædes først ud af Fuglen; men Fisken havde været Fuglen for stærk og da denne blev vaad, maatte den ned med; Skovridderen hører stundom fæle Skrig af Ørnen naar den saaledes føres bort.”

H.C. Andersen fortæller den samme historie i et brev til sin gode ven B.S. Ingemann 12. juni 1850: “Her er store Ørne, der tidt slaae ned i Aaen og tage Gjeder. Ere disse stærkere, end Fuglen da begynder en Kamp og man hører Fuglens græsselige Skriig. Forrige Aar blev der fanget med Garn en Gjede der bar paa sin Ryg Skelettet af en Ørn. Fuglen havde slaaet sine Fødder saa fast i Fiskens Ryg, – den maa æde sig løs igjen – at den maatte med under Vandet, hvor Fiskene havde plukket den Kjødet af Skroget”.

Unægtelig en dramatisk historie – –

Nu er det jo ikke alle, der er så heldige, at de spotter en ægte levende havørn ude i naturen. Men heldigvis er der mulighed for at se en alligevel – oven i købet på helt nær hold. Hos Silkeborg Rovfugleshow kan du i sommerperioder og i ferier dagligt opleve spændende opvisninger med tårnfalke, musvåger, ugler – og så altså havørne. Og det er en ret speciel oplevelse og se de store fugle, når de efter en flyvetur pænt og lydig kommer hen og lander på falkonerens hånd. Hvis du er heldig kan du oven i købet selv få lov til at prøve det.
Læs mere her: www.silkeborg-rovfugleshow.dk